GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 1, Kati 10, Seksioni A
APARTAMENTI A-10-1 3+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 141.2 m²
// SIPERFAQJA NETO - 121.2 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 20 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket