GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 3, Kati 2, Seksioni A
APARTAMENTI A-2-3 1+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 67.8 m² // SIPERFAQJA NETO -58.2 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 9.6 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket