GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 5, Kati 2, Seksioni A
APARTAMENTI A-2-5 2+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 116.8 m²
// SIPERFAQJA NETO -100.2 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 16.6 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket