GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 7, Kati 3, Seksioni A
APARTAMENTI A-3-7 1+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 69.2 m²
// SIPERFAQJA NETO - 59.7 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 9.8 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket