GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 2, Kati 4, Seksioni A
APARTAMENTI A-4-2 3+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 129.8 m²
// SIPERFAQJA NETO - 111.4 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 18.4 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket