GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 1, Kati 5, Seksioni A
APARTAMENTI A-5-1 2+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 135.4 m²
// SIPERFAQJA NETO - 86.8 m² // SIPERFAQJA E VERANDES - 29.4 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 19.2 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket