GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 2, Kati 5, Seksioni A
APARTAMENTI A-5-2 2+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 125.3 m²
// SIPERFAQJA NETO - 82.9 m² // SIPERFAQJA E VERANDES - 24.6 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 17.8 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket