GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 5, Kati 5, Seksioni A
APARTAMENTI A-5-5 2+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 118.5 m²
// SIPERFAQJA NETO - 101.7 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 16.8 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket