GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 1, Kati 7, Seksioni A
APARTAMENTI A-7-1 2+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 102.5 m²
// SIPERFAQJA NETO - 87.9 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 14.6 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket