GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 4, Kati 9, Seksioni A
APARTAMENTI A-9-4 2+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 116.8 m²
// SIPERFAQJA NETO - 100.2 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 16.6 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket