GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 39, Kati 2, Seksioni B
APARTAMENTI B-2-39 2+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 91.4 m²
// SIPERFAQJA NETO - 78.4 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 13 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket