GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 42, Kati 2, Seksioni B
APARTAMENTI B-2-42 3+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 140.3 m²
// SIPERFAQJA NETO - 120.4 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 19.9 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket