GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 44, Kati 2, Seksioni B
APARTAMENTI B-2-44 1+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 76.1 m²
// SIPERFAQJA NETO - 65.3 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 10.8 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket