GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 40, Kati 5, Seksioni B
APARTAMENTI B-5-40 2+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 99.4 m²
// SIPERFAQJA NETO - 85.3 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 14.1 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket