GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 42, Kati 5, Seksioni B
APARTAMENTI B-5-42 3+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 141.7 m²
// SIPERFAQJA NETO - 121.6 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 20.1 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket