GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 41, Kati 6, Seksioni B
APARTAMENTI B-6-41 3+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 139.8 m²
// SIPERFAQJA NETO - 120 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 19.8 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket