GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 31, Kati 10 Seksioni C
APARTAMENTI C-10-31 2+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 99.4 m² // SIPERFAQJA NETO - 85.3 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 14.1 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket