GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 30, Kati 3, Seksioni C
APARTAMENTI C-3-30 2+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 103.7 m²
// SIPERFAQJA NETO - 89 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 14.7 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket