GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 34, Kati 4, Seksioni C
APARTAMENTI C-4-34 2+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 96.6 m² // SIPERFAQJA NETO - 82.9 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 13.7 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket