GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 32, Kati 5, Seksioni C
APARTAMENTI C-5-32 1+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 66.9 m² // SIPERFAQJA NETO - 57.4 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 9.5 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket