GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 34, Kati 5, Seksioni C
APARTAMENTI C-5-34 2+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 94.8 m² // SIPERFAQJA NETO - 81.3 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 13.5 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket