GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 35, Kati 5, Seksioni C
APARTAMENTI C-5-35 2+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 93.6 m² // SIPERFAQJA NETO - 80.3 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 13.3 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket