GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 30, Kati 6, Seksioni C
APARTAMENTI C-6-30 2+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 105.7 m² // SIPERFAQJA NETO - 90.7 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 15 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket