GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 36, Kati 7, Seksioni C
APARTAMENTI C-7-36 2+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 101.9 m² // SIPERFAQJA NETO - 87.4 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 14.5 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket