GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 37, Kati 7, Seksioni C
APARTAMENTI C-7-37 2+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 100.5 m² // SIPERFAQJA NETO - 86.2 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 14.3 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket