GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 38, Kati 7, Seksioni C
APARTAMENTI C-7-38 2+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 91.6 m² // SIPERFAQJA NETO - 78.6 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 13 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket