GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 29, Kati 8, Seksioni C
APARTAMENTI C-8-29 2+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 110 m² // SIPERFAQJA NETO - 94.4 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 15.6 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket