GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 1, 2, 5, 8 DHE 11 KATE ME 2 KATE NËNTOKË PARKIM

Apartamenti 35, Kati 9, Seksioni C
APARTAMENTI C-9-35 2+1 // SIPERFAQJA TOTALE - 99.9 m² // SIPERFAQJA NETO - 85.7 m² // SIPERFAQJA E PERBASHKET - 14.2 m²

Jeni te interesuar per te prenotuar kete apartament? Plotësoni formularin

Shopping Basket